Badania archeologiczne

Na obwodnicy Ćmielowa w dalszym ciągu wykonywane są odhumusowania stanowisk archeologicznych oraz prace archeologiczne. Prace archeologów planowo mają potrwać trzy miesiące.

Ćmielów - trwają prace archeologiczne 

Trwają prace archeologiczne w miejscu przyszłej obwodnicy Ćmielowa. 

Wólka Wojnowska - trwają prace archeologiczne

Na wytyczonych stanowiskach w Wólce Wojnowskiej w chwili obecnej są prowadzone prace archeologiczne, poprzedzające prace budowlane. 

Jastków - trwają prace archeologiczne

Na stanowisku w Jastkowie chwili obecnej są prowadzone prace archeologiczne, poprzedzające prace budowlane. 

Przekazanie placu budowy

W dniu 29 września 2016 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy, firmie SKANSKA S.A.

Podpisanie umowy na wykonanie robót

W dniu 28 września 2016 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał z firmą Skanska S.A. umowę na wykonanie prac w ramach projektu Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa.

Podpisanie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W dniu 1 sierpnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy na prowadzenie nazdozru inwestorskiego na zadaniu "Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa".