Beneficjent:
Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel: 41 347-04-71,80,81,90,91
fax: 41 347-04-70
e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl

 

Wykonawca: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, telefon: +48 22 561 30 00+48 22 561 30 00

Kierownik Projektu:  Artur Wrześniewski 

Nadzór Inwestorski: Konsorcjum Firm : EKSAMETR Sp z o.o. i Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Wojciech Haręzga

STAN INWESTYCJI: Trwają prace projektowe

 

Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl